بهترین کفش برای ورزش کردن

نخیل جین مدیر تولید در شرکت Brooks Running می گوید: بعد از ۴۸۰ تا ۶۵۰ کیلومتر بهتر است کفشتان را تغییر دهید. اگر کفشتان را خلاف آنچه مخصوصش است استفاده کنید، مطمئنا دوامی نخواهد داشت. اما حرکات ورزشی در این رشتهها به گونهای است که یک جفت کفش مخصوص دویدن، بهترین انتخاب شما برای انجام این ورزشها نباشد. وزشکاران حرفه ای می دانند پیاده روی یا دویدن، با کفشی که عمر خودش را کرده باعث بروز آسیب های ورزشی ناخواسته ای همچون گرفتگی ساق پا یا زانو می شود. بنابراین فشار روی یک قسمت از پا بالا می رود و باعث آسیب دیدگی تان خواهد شد.

یک جفت کفش راحت که پا را از ضربه ها حمایت کند، بهترین دوست کسی است که می دود یا پیاده روی می کند. حرکات این رشته ورزشی تقریبا همانند رشته بسکتبال است ولی ضخامت تخت کفش والیبال از کفش بسکتبال کوتاهتر و ساق این نوع کفش نیز کوتاهتر است. سبکی، انعطافپذیری کفش در پنجه و ضربهگیری از ویژگیهای یک کفش پیادهروی مناسب محسوب میشود. از این کفیها به طور اختصاصی در کفشهای ورزشی مخصوص گلف، اسکیت این لاین، دوچرخهسواری کوهستان، اسکی سرعت و فوتبال استفاده میشود. کفی کفش نوعی ابزار ارتوپدی است که برای اصلاح یا تغییر عملکرد پا استفاده میشود و به صورت اختصاصی برای درمان، تصحیح و حمایت از پاها در برابر بیماریها و عوارض مختلف از قبیل عوارض دیابت در پاها، تغییرات بیومکانیکی و آسیبدیدگیهای مزمن پاها طراحی میشود. بعضی از کفیهای کفش به شکل ساده و غیر اختصاصی ساخته شدهاند، مانند کفیهایی که به عنوان ضربهگیر زیر پاشنهها در کفشهای معمولی قرار داده میشوند و بدون نیاز به نسخه در داروخانهها یا فروشگاههای لوازم پزشکی به فروش میرسد.

همچون از راحتی و کیفت دوخت آن بسیار گفته اند. 9. افراد دارای کف پای صاف باید کفش دارای لایه میانی بسیار سفت برای کنترل حرکت و کاهش میزان چرخش داخلی بپوشند. جعبه پنجه: معمولاً جعبه پنجه کفش باید به اندازه کافی بزرگ باشد تا همه انگشتان پا را به راحتی جا به جا کند. در راه رفتن و دویدن ابتدا پاشنه پا با زمین تماس می یابد و جنس پاشنه کفش باید از موادی باشد که بتواند ضربه را به خوبی جذب کندهمچنین کف داخلی کفش باید حاوی لایه ای مناسب برای حفظ قوس پا و جذب ضربه باشد. در صورتی که شما هنگام راه رفتن احساس ناراحتی میکنید، باید به یک پزشک متخصص ارتوپدی مراجعه نمایید.

یک کفش تنیس خوب باید استحکام و انعطافپذیری خوبی داشته باشند تا به حرکات عقب و جلو رفتن ناگهانی کمک کند. ساختار کفش تنیس چگونه باید باشد ؟ انتخاب کفش های با کف که دارای ارتفاع اندکی می باشد، سبب بروز دردهایی در ناحیه مچ، زانو، کمر و گاهی سردرد می شود. از مهمترین اعضایی که ارتباط مستقیم با پا دارد، کمر و ستون فقرات است که بیشترین آسیب را از کفش غیراستاندارد میبیند. که در طراحیهای خود همه این عوامل را در نظر گرفته است. کفشها یا از کارخانه و یا در فروشگاههای مرتبط با آنها بند میشوند. خاطره سجادی از کفشهای پارهای که لو رفت! کف کفش نباید نازک باشد زیرا در مسیرهای که ناهمواری دارند فشار به پاشنه پا وارد می شود و کفشهای با کف نازک از پاهای شما حفاظت نکرده و پاهایتان اذیت خواهد شد ، کفش های که دارای ارتفاع زیاد می باشند نیزمی توانند حادثه ساز باشند.