زیرا ظاهر آن را دوست دارند

این کفیها یکی از رایجترین انواع کفیهای طبی هستند، به طوری که در حدود ۲۶% از کل کفیهای طبی ساخته شده از این نوع میباشند. مراقبت از پا به عنوان یکی از پر استفادهترین عضو بدن، امری مهم و ضروری است که ممکن است با اشتباهات ناخواسته و رایج به این عضو مهم صدمه بزنید. در صورتی که شما هم از هر یک از این بیماریها رنج میبرید، لازم است ابتدا با متخصص بیماریهای پا مشورت کنید تا نوع مناسب کفی را به شما توصیه نماید. متمایل هستند. همچنین در وزنه برداری باید به دنبال کفش هایی باشید که دارای پنجه پهن باشد تا انگشتانتان فضای بیشتری برای افزایش ثبات، هنگام بلند کردن وزنه های سنگین، داشته باشند.

کفیهای عملکردی همچنین به جذب شوک وارد بر پاها در زمان راه رفتن یا حرکت کردن کمک میکند. این کفیها برای حمایت از اندامهای تحتانی ضعیف شده یا از کار افتاده خوب هستند و میتوانند به بهبود شیوه راه رفتن در افرادی که مشکل افتادگی پا یا آرتروز دارند، کمک کنند. ساقهای بلند و سفتی کفشهای کوهنوردی به کوهنوردان در مناطقی با شیب زیاد کمک میکند و این در حالیست که کفش یا پوتینهای انعطافپذیر در چنین نقاطی میتوانند منجر به سر خردن یا افتادن فرد شوند. به طور کلی هر فردی که احساس میکند برای راه رفتن یا دویدن نیاز به نوعی حمایت بیشتر از پاهای خود دارد، کاندیدای خوبی برای استفاده از کفیهای طبی کفش است. راه رفتن متداولترین فعالیت حرکتی انسان بوده و آزاد بودن و در هم نپیچیدن پا هنگام راه رفتن نکته بسیار مهمی است.

ب: کف کفش باید دارای میزان انعطاف کافی باشد تا بتواند در مرحله جدا شدن پا از زمین به میزان کامل خم شود تا سیکل راه رفت یا دویدن به صورت کامل انجام بگیرد. کف کفش معمولا اولین جایی است که شروع به از بین رفتن می کند چون طوری طراحی شده که شوک و انرژی ای که از زمین به طرف پا می آید را دریافت و خنثی می کند. استفاده از یک کفی فوتبالی به حمایت بیشتر و افزایش پایداری پاهای شما کمک میکند و با خنثی کردن ضرباتی که در جریان مسابقه به پاهای شما وارد میشود، از پاها بهتر محافظت میکند.

این کفیها به خاطر تراکم پایینتری که دارند، امکان جذب بهتر شوک را فراهم میکنند و به عنوان یک ضربهگیر خوب، ضربات و فشار ناگهانی وارد بر پاشنه را به طور مؤثری کاهش میدهند. در ضمن زیرهای داشته باشد که هم از درون و هم از بیرون بتواند ضربات را گرفته و خنثی کند. تکنسینهایی که در آزمایشگاه طراحی و ساخت کفی و کفش طبی کار میکنند، با استفاده از قالب تهیه شده از پای بیمار و نرمافزارهای رایانهای، یک کفی اختصاصی برای او طراحی میکنند که فشارهای ناشی از بدشکلی پا را خنثی کرده و یا ناهنجاریهای آن را اصلاح کند.