کفش تکواندو باید چه مزایا و ویژگی هایی داشته باشدتا به ما اسیب نرسد؟

به راین اساس هنگام خرید کفش مطلوب برای دویدن, اطمینان حاصل فرمایید که انگشتان پا به خوبی طراحی گردیدهاند و مواد استفادهشده در بالا و زیر از کیفیت و سبکوزن برخوردار میباشند. کفشهای دویدن میبایست نظیر کفشهای سبکوزن سبک باشند و جریان هوای کافی داشته باشند تا پا در کفش شل باشد و انعطافپذیری خوبی داشته باشد. این آسیبها نه تنها به خاطر تکلهای خطایی که همبازیهای شما میزنند، بلکه میتواند ناشی از ضربات و نیروهای شدیدی باشد که در جریان هر مسابقهای که شما بازی میکنید، به طور مداوم به پاهای شما وارد میشود. مخصوصاً کفشهای ورزشی کتانی, بایستی جریان هوای خوبی داشته باشند و باید دقت کنید که پاهای شما میتوانند به راحتی نفس بکشند؟ کفشی سبک باکیفیت بالا و رویهای که هوا را عبور دهد فراهم کنید.

آیا این مواردی که ذکرشده برای تعیین کفش مناسب برای ورزش ما کافی است؟ اینها جزئیات شخصی هستند و نه عوامل تعیین کننده. دربارهی تعیین کفش مناسب برای کار شما, مربیان هم مشاوران خوبی میباشند. این کفشها آیتم قابل قبولی برای فعالیتهای روزانه میباشند و از مواد باکیفیت و متنوع برخوردار میباشند. به همین علت, کفشهای بسکتبال برای حمایت از ماهیچهها انگشت پا, پاشنه, مچ دست و تا حدی پا پیاده سازی و ساخته میگردند. هرچه وزن بیشتر باشد, کفش بایستی از مچ پا و مچ پا حمایت بیشتری نماید. آیتم بعدی که میبایست هنگام گزینش کفشهای منحصربهفرد دویدن در لحاظ بگیرید وزن است. همینطور, پاشنه کفش شما میبایست دربردارنده کپسول بیشتری برای توزیع وزن بدن در تمام بخشهای کفش باشد, که فشار در بین تمام بخشهای پا را توزیع مینماید. پوشیدن کفش تمام روز باعث ضعیف شدن ماهیچه ای پا و قوص پا می شود.

لباس و کفشهای تکواندو به گونه ای طراحی شده است .که هنگام مبارزه و تمرین ، راحتی و پشتیبانی را برای تکواندو کاران فراهم کند. مونیخ در طراحی محصولات خود ترکیبی از اصالت، کیفیت و راحتی را به عنوان اصول پایه ای در نظر می گیرد و همین امر موچب تبدیل این برند به به نام تجاری معتبر و مشهور شده و و رشد چشمگیری در بازارهای ملی و بین المللی داشته است. اگر علامت تجاری تنها روی بته بندی باشد و روی محصول اثری از علائم تجاری نباشد مطمئن باشید که آن محصول تقلبی است. هنگام گزینش کفش پیادهروی, اطمینان حاصل فرمایید که عمده فشار پا هنگام راه رفتن روی پاشنه پا اعمال میشود. یکی دیگر از نقشهای مهم کفش و نقش شکلدهی و ظرافت بخشی به اعمال پا و کمک به اجــرای الگوی درست حــرکت میباشد، به طوریکه بدون کفش، راه رفتن انسان شکل ناخوشایندی به خود میگیرد.

سبک بودن کفشهای پیادهروی برای کاهش خستگی یکی از خصوصیات خوب آنها خواهد بود. 9) افراد دارای کف پای صاف باید کفش دارای لایه میانی بسیار سفت برای کنترل حرکت و کاهش میزان چرخش داخلی بپوشند. کفشی بخرید که به اندازه کافی حرکت را کنترل کند. 4) هرگز کفش تنگ به امید اینکه جا باز می کند نخرید. شاید به توان به جرائت گفت که مهمترین بخش یک کفش برای یک دونده، کف آن می باشد. احتمالاً برایتان دیدنی باشد که بدانید برخلاف راه رفتن که فشار بیشتری به پاشنه پا وارد مینماید, انگشتان هنگام دویدن فشار بیشتری داراهستند. همینطور, مواد بهکار رفته در پاشنه کفش بایستی به نحوی باشد که بتواند از فشار وارد بر آن پرهیز نماید تا فشار به پشت و مهرهها زخم نرساند. 6. اگر پای شما به چرم روی کفش فشار می آورد به طوری که سبب بیرون زدگی از کفش می شود آن را کنار بگذارید.